Statoil med biodiesel i Trondheim


Statoil med biodiesel i Trondheim

Biodiesel B5, som er inntil fem prosent biodiesel i vanlig diesel, blir i disse dager tilgjengelig på Statoil-stasjoner i Trondheim. Dermed får kommunen tilgang på biodrivstoff.

Statoil fortsetter sin offensive satsing på biodrivstoff, og har nå ca. 130 stasjoner i Norge med diesel med inntil fem prosent biodiesel. En fjerdedel av Statoils totale autodieselsalg er i dag Diesel B5.

Og prosentandelen er økende. Statoil åpner ukentlig nye stasjoner der vanlig diesel er erstattet med diesel med lavinnblanding av biodiesel. Biodiesel er et fornybart drivstoff som bidrar til å redusere CO2-utslippene fra bilparken.

Det er Statoil-stasjonene på Tunga, Rosten, Innherredsveien, Nidarvoll og Nardo som er først ute med inntil fem prosent biodiesel i vanlig autodiesel i Trondheim. Stasjonene får dieselen fra Statoils tankanlegg i Fagervika. Bedriftskunder i Trondheimsområdet kan også få levert Statoils diesel med biodiesel.

”- Biodrivstoff er et viktig satsingsområde for Statoil, og innen sommeren skal 200 stasjoner ha diesel med lavinnblanding av biodiesel. Det er i dag for tidlig å si når alle Statoilstasjonene i Trøndelagsfylkene vil selge den mer miljøtilpassede dieselkvaliteten”, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS.

Han viser til at dieseltankene på stasjonene skal renses grundig før det fylles på diesel med inntil fem prosent lavinnblanding av biodiesel. Dette arbeider tar tid.

”-Vi gjennomfører omfattende rensing og inspeksjon av tankene før stasjonen får lavinnblanding av biodiesel. Dette er en stor, og meget viktig jobb. På denne måten sikrer vi at tanken er ren og fri for vann før vi fyller opp med Diesel B5”, sier Rinde.

Statoils diesel med inntil 5 % biodiesel har like gode kuldeegenskaper som vanlig diesel. Den tilfredsstiller også den europeiske standarden for diesel (EN 590) som er godkjent av bilindustrien.

Alle biler med dieselmotor kan kjøre på diesel med inntil fem prosent biodiesel. Diesel B5 koster også det samme for kundene som dagens vanlige, avgiftspliktige diesel.

”- Reduksjon av CO2-utslipp er en av vår tids største miljøutfordringer. Klimaproblemene krever global og nasjonal innsats av myndigheter, industri og forbrukere. Landbasert transport står for rundt 20 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. Biodrivstoff er det eneste gjennomførbare tiltaket i transportsektoren på kort sikt. Og biodrivstoff kan gi et betydelig bidrag til å redusere utslippene fra transportsektoren”, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS.

Biodieselen, som Statoil bruker i Norge, importeres fra Europa og tilsettes dieselen på tankanlegget før drivstoffet fylles på tankbilene. Rapsmetylester (RME) er den mest brukte biodieselen.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Informasjonssjef Knut Hansen, Statoil Norge AS, mobil 917 38 053


Dette er biodiesel
Biodiesel fremstilles av planteoljer, f.eks. raps og soyabønner, eller dyrefett, f.eks. fiskeavfall. Oljen presses ut av råvarene og omdannes kjemisk til biodiesel. I hovedsak benyttes RME (rapsmetylester) som biodiesel.
Diesel med inntil 5 prosent biodiesel oppfyller den europeiske kvalitetsstandarden for diesel (EN590), og kan brukes av alle dieselbiler.
Diesel med inntil 5 prosent biodiesel har samme tekniske egenskaper som dagens diesel, også når det gjelder kuldeegenskaper.
Ren biodiesel kan kun brukes av et fåtall kjøretøyer.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23956&lang=NO

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Multimedia

Multimedia