60 nye jobber i Steria

Steria er inne i en svært god utvikling. Et femtitalls nye kunder i løpet av fjoråret gjør at det ser lysere ut for 2005 enn det har gjort på lenge. I den samme perioden meldte over 50 rådgivere, utviklere og systemarkitekter overgang fra ulike konkurrenter til Steria. I år satser Steria enda sterkere og skal nå ansette ytterligere 60 nye hoder, fordelt på seniorrådgivere, konsulenter, systemarkitekter, utviklere og nyutdannede.

– I løpet av de siste 15 månedene har vi fått mer enn 50 nye kunder, forteller Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør i Steria as . – Spesielt innen it- og virksomhetsrådgivning har vi hatt stor suksess og fått mange strategisk viktige oppdragsgivere. I tillegg har vi dratt i land flere store langsiktige kontrakter innen våre andre tre kjerneområder: outsourcing, systemintegrasjon og infrastruktur, forteller Lindgren. – Vi har fått alt fra mindre konsulentoppdrag til store avtaler med virksomheter som Kommunal- og regionaldepartementet, Digitale Gardermoen IKS, Mattilsynet, Moderniseringsdepartementet, Oslo kommune, Posten, Rikstrygdeverket, Statens forvaltningstjeneste, Utenriksdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Domstoladministrasjonen, Kriminalomsorgen, Justis- og politidepartementet, Sunnås sykehus, BaneEnergi, BaneService, Jernbaneverket, Kystverket, NAF, Sjøfartsdirektoratet, Canal Digital Norge, Hjemmet Mortensen, Post- og teletilsynet, SKULD, Husbanken, Nordea, SpareBank 1 Nord-Norge, Storebrand, Storebrand Bank, Trygg-Hansa, Veritas, Eltek, Gunnar Karlsen, ISS, Kongsberg Gruppen, LO, Statoil, Edwis, Felleskjøpet, ICA Norge, Interiørland, Lampehuset, McDonald’s, Norsk Rikstoto og Skeidar. – Alle disse avtalene, sammen med vår eksisterende kundeportefølje med Skatteetaten, Tollvesenet, Telenor og Politiet som de største kundene, utgjør et solid vekstgrunnlag i mange år fremover. Ikke minst gir det våre ansatte tilgang til mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, fastslår en stolt Lindgren. På lang sikt skal Steria internasjonalt doble omsetningen fra 1 milliard euro til 2 milliarder euro innen 2006. Blant annet ble den tyske konsulentgiganten Mummert nylig kjøpt opp av Steria gruppen som et ledd i denne vekststrategien. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 8.200 medarbeidere i 11 land og en omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing. Kommunikasjonsdirektør Anders LindgrenTlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 416 33 084,E-post: al@steria.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker