Elektroniske id-kort til alle innbyggere i Belgia

Elektroniske id-kort til alle innbyggere i Belgia Oslo, 23. september 2004 Den belgiske regjering har valgt Sterias løsning når de nå skal implementere elektroniske identitetskort til alle innbyggerne i landet. I forbindelse med prosjektet, som går under navnet BELPIC, har Steria levert it-infrastruktur og service til 589 belgiske kommuner. Det nye kortet vil bli å finne i lommeboka til 8,5 millioner innbyggere i Belgia i løpet av 2006. Det sikre og fleksible kortet kan etter hvert gjøre det mulig å stadfeste identiteten til kortinnehaver "på avstand", og det kan inneholde biometriske data. En mikrochips på baksiden av kortet gjør det mulig for kortholderen å oppdatere sin personlige informasjon ved hjelp av svært strenge PKI(public key infrastructure)-standarder. Fjern-gjenkjenning blir mulig ved bruk et digitalt sertifikat som ligger i kortets mikrochip. Kortinnehaveren kan ved hjelp av sin elektroniske signatur sertifisere riktigheten av data ved bruk av kortet. I første omgang vil muligheten for "gjenkjenning uten fysisk nærhet" gi brukerne av kortet tilgang til offentlig informasjon. Imidlertid er også private selskaper i ferd med å utvikle tjenester som er tilpasset elektronisk identifikasjon. Det elektroniske identitetskortet vil bidra til å fremme utviklingen av e-applikasjoner, både administrative og mer business-relaterte. Dokumenter som er signert elektronisk, for eksempel kontrakter og skatteinnberetninger, vil selvfølgelig ha samme juridiske gyldighet som de som i dag signeres med hånd. Det belgiske prosjektet Det var i juli 2001 at den belgiske regjeringen besluttet å innføre et system for elektroniske identitetskort. 70 000 kort ble distribuert til 11 utvalgte pilotsteder rundt om i landet. Det positive resultatet av pilotprosjektet førte til at regjeringen bestemte seg for å utstede kortet til samtlige innbyggerne i Belgia og de resterende 578 kommunene i løpet av 2005. Det nye systemet for identitetskort inngår i regjeringens e-government-prosjekt, som har som målsetting å forenkle og oppdatere den administrative servicen og forbedre kommunikasjonen mellom innbyggerne og de styrende organer Det vellykkede belgiske prosjektet bekrefter Sterias posisjon som full-leverandør av it-tjenester, og understreker selskapets kapasitet til å betjene europeiske styresmakter. Dette i en tid hvor mange land er i ferd med å fornye sine nasjonale løsninger for identitetskort. Steria og sikkerhet i Europa (www.steria.com) Steria er en av de største aktørene i Europa innen it-sikkerhet, og har lang erfaring i håndtering av omfattende it-prosjekter hvor sikkerhet er av avgjørende betydning. Steria har mer enn 50 departementer og 60 offentlige virksomheter på kundelisten i Europa. Gruppen har blant annet levert et on-line system for innkreving av inntekstskatt i Frankrike og et system for elektroniske valg i Belgia, et fingeravtrykksystem til EU og et biometrisk ansiktsgjenkjenningssystem til Gramphian politidistrikt i Skottland. Steria og sikkerhet i Norge (www.steria.no) I Norge har Steria vært en sentral rådgiver i utviklingen av BankID-løsningen, som gir mulighet for en langt mer effektiv og sikker elektronisk kommunikasjon mellom offentlig og privat sektor. Videre har Steria siden 1980-årene arbeidet med BBS (Bankenes Betalingssentral) med å lage sikre og effektive elektroniske betalingsløsninger. Steria har i dag 70 prosent markedsandel innen kortbaserte betalingsløsninger, og flere av selskapets konsulenter er fullt ut engasjert innen området Sikkerhet og PKI. Kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 416 33 084 E-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT20720/wkr0001.pdf Pressemelding i pdf format

Abonner

Dokumenter og linker