It-sjefer vil effektivisere

En undersøkelse blant norske it-sjefer viser at effektivisering av it-driften står øverst på prioriteringslisten. – Det er ikke unaturlig da drift av it-systemene står for den største utgiftsposten. Med mer effektiv drift blir det mer penger til nye prosjekter, forteller Anders Lindgren, markedsdirektør i Steria

Dette er en av konklusjonene i undersøkelsen som ble utført av MMI på oppdrag fra Steria. Målgruppen for undersøkelsen er it-ledere i Norges 500 største foretak i privat og offentlig sektor. Henvendelse om undersøkelsen ble sendt ut via epost til rundt 700 personer. Totalt ble det sendt tilbake 215 fullstendige svar. Halvparten av de som svarte jobbet i virksomheter med mer enn 500 ansatte. Noen av spørsmålene som besvares i den rykende ferske undersøkelsen er: • De viktigste forretningsutfordringene slik it-lederne oppfatter det: Hele sju av ti sier at forbedring av prosesser og effektivitet er det viktigste for deres bedrift. Som nummer to og tre kommer reduksjon av kostnader og forbedret kundeservice. • De vesentligste utfordringer på it-siden: Effektivisering av it-drift er sett på som det viktigste de har å gjøre. På de tre neste plassene kommer sikkerhet, integrasjonsprosjekter og det å oppfylle nye krav fra forretningssiden. • De fire høyest prioriterte teknologier og løsninger: Microsoft, portaler, web-tjenester og tynne klienter. • It-budsjettets utvikling: Seks av ti mener it-budsjettet blir uforandret. • Drift og vedlikehold som andel av totalt it-budsjett: Syv av 10 bruker mer enn 40 prosent av budsjettet på drift/vedlikehold. • It-sidens posisjon i organisasjonen: Hver fjerde it-sjef sier at ledelsen er ”meget villig” til å investere i it. For fullstendig pressemelding, se vedlegg! Vedlagt finnes også grafer og bilde.

Multimedia

Multimedia