Ny stor leveranse fra Steria til Telenor

Ny stor leveranse fra Steria til Telenor Telenor Networks har inngått avtale med Steria om levering av et ordre- og ressursstyringssystem. Kontrakten er på 11 millioner kroner pluss fem millioner til vedlikehold over fem år. Steria vant kontrakten i konkurranse med de største og viktigste aktørene i markedet. Fleximan-systemet er et ordre- og ressursstyringssystem som skal tildele arbeidsordrer til Telenors Networks mobile feltingeniører i hele Norge. Systemet leter i en databank etter den personen som er best egnet for en konkret oppgave. Avgjørende er kompetanse, og hvor ingeniøren befinner seg rent geografisk i forhold til kunden som trenger hjelp. Så blir det kjørt ut en arbeidsordre som inneholder alle detaljer ang. jobben som skal utføres. Det spesielle er at arbeidsordren kommer tikkende ut på den mobile terminalen ingeniøren har i bilen sin. Før måtte vedkommende møte på et kontor for å motta instruksen. For Telenor Networks medfører Fleximan- systemet en kostnadseffektiv utnytting av ingeniørkorpset, og Telenors kunder på sin side kan være trygge på rask og kvalifisert hjelp. Løsningen som Steria skal levere vil bli basert på teknologi fra PeopleSoft og ClickSoftware. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet mer enn 9000 medarbeidere i 12 land. Omsetningen i 2002 vil ligge på ca. 1 milliard EURO. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Forventet omsetning i 2002 er 550 millioner kroner og antall medarbeidere er 240. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen fem hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Informasjonsforvaltning; Outsourcing; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT-infrastruktur-løsninger og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Steria har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Client manager Henrik A. Moland Tlf.: 22 57 56 84 / Mobil: 90 12 25 97 E-post: ham@steria.no Informasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00970/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker