Nytt system for ansiktsgjenkjenning identifiserer mistenkte på sekundet

Nytt system for ansiktsgjenkjenning identifiserer mistenkte på sekundet Steria, et av Europas største selskap innen it-tjenester, er nå i gang med å levere et biometrisk ansiktsgjenkjenningssystem til politiet i Skottland. Systemet skal brukes til å bekrefte identifiseringen av mistenkte personer gjennom dobbeltkontroll mot fotografiske data. Med dette verktøyet vil politiets muligheter til å oppklare lovbrudd øke kraftig. Løsningen bygger på en avansert programvare som identifiserer et ansikt ved hjelp av 692 ulike kjennetegn. Det fungerer uansett kjønn og hudfarge, og det lar seg ikke lure av endringer i frisyre, skjeggvekst eller sminke. Teknikken benyttes for å identifisere mistenkte gjennom å matche bilder fra video, overvåkingskameraer, fotografier, tegninger og politiets egen bildedatabase. Systemet kan søke igjennom databasen med en hastighet på 15 millioner individer per minutt. Det betyr at identifiseringsjobben som før tok måneder nå kan gjøres på noen sekunder. - Dette systemet sammen med identifiseringssystemet Eurodac, en fingeravtrykksdatabase for asylsøkere som Steria har implementert i 16 EU-land, betyr at vår ekspertise innen biometri har fått internasjonal oppmerksomhet, sier Steve Smith, utviklingssjef for Sterias biometrivirksomhet. - Det nye ansiktgjenkjenningssystemet gir oss muligheten til å identifisere mistenkte svært raskt. Fordelen for samfunnet er åpenbar, sier lederen for kriminalpolitiet i Grampian politidistrikt i Skottland, Detective Chief Superintendent Keith Wilkins. Ansiktsgjenkjenning blir mer og mer benyttet av sikkerhetsselskaper og politimyndigheter rundt i verden for å identifisere kriminelle, redusere forekomsten av bedrageri, bistå etterforskning og hindre terrorisme. Sterias teknikk er en kombinasjon av spektralanalyse og 3D-modellering for å finne og matche et ansiktsbilde. Så snart et ansikt er identifisert, konverteres det til en formbar overflatemodell som tar hensyn til helling, rotasjon og vinkling på hodet, og gjengis på nytt ved hjelp av ulike lyskilder. Når et ansikt er fanget inn og gjengitt, bruker programvaren en unik algoritme for å lage en liten bølge som er unik for dette bildet. Det er denne bølgen (komprimert og kryptert) som brukes for å kjøre sammenligninger raskt både i én-til-én-søk og én-til-mange-søk. Biometriske løsninger fra Steria Steria blir betraktet som en pioner innen biometriske løsninger, en ny teknologi som gjør det mulig å lese kroppens unike biologiske kjennetegn. Som en av de store it-leverandører i Europa besitter Steria kunnskap som gjør selskapet i stand til å implementere biologiske løsninger: innen nettverk og arkitekturdesign, dataoverføring, identifisering og verifisering, elektronisk signatur osv. Steria er videre kjent for sin rolle som pioner innen e-government, spesielt innen systemintegrasjon, outsourcing og sikkerhet. Gruppen har levert et on-line-system for innkreving av inntektsskatt for det franske finans- og industridepartementet, og et system for elektroniske valg i Belgia. Steria har videre levert et fingeravtrykksystem til EU og et biometrisk ansiktsgjenkjenningssystem til Grampian politidistrikt i Skottland. Totalt har Steria i dag 50 europeiske departement og regjeringer på kundelisten. Ved hjelp av biometrisk know-how fra Steria kunne Europakommisjonen i januar i år lansere EURODAC-prosjektet. EURODAC gjør det mulig for medlemslandene å identifisere asylsøkere og folk som har krysset EU- grensene ulovlig. Ved å sammenligne fingeravtrykk kan myndighetene sjekke om asylsøkere eller utlendinger som er i landet ulovlig allerede har søkt om asyl i et annet EU-land. Som en del av dette prosjektet har Steria utviklet et sentralt system for fingeravtrykksidentifikasjon (med base i Brüssel) og et system for elektronisk overføring av fingeravtrykk i 16 europeiske land. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet 8100 medarbeidere i 12 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen fem hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Informasjonsforvaltning; Outsourcing; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT-infrastruktur og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Omsetningen i 2002 var 554 millioner kroner og antall medarbeidere 240. Manager of Criminal Justice Sector Odd Elness Tlf.: 22 57 57 10 / Mobil: 901 23 325 E-post: odd.elness@steria.no Informasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: anders.lindgren@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00960/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker