Pressemelding: Rikstrygdeverket fornyer seg med Agenda og Steria

Pressemelding: Rikstrygdeverket fornyer seg med Agenda og Steria Oslo, 8. september 2004 - Rikstrygdeverket står overfor store oppgaver i forbindelse med fornyelse og videreutvikling av trygdeetaten. Som partner har de blant annet valgt Agenda og Steria. Selskapene vant nylig en 2-års rammeavtale med Rikstrygdeverket innen et bredt spekter av tjenester innen organisasjonsforbedring. Samarbeidet med Agenda og Steria sikrer at Rikstrygdeverket får tilgang til spiss-kompetanse på alle relevante områder for videreutvikling og fornyelse av Trygdeetaten, sier Audun Korsvold, adm. direktør i Agenda Utredning & Utvikling. Konstellasjonen Agenda og Steria er én av fire leverandører Rikstrygdeverket har valgt ut til denne avtalen. 26 leverandører var i utgangspunktet med i konkurransen. - Steria er sterke innen offentlig sektor. Rikstrygdeverket er en svært spennende kunde i så måte. Vi kommer til å prioritere samarbeidet fremover, forteller Kjell Rusti, adm. direktør i Steria as. Tjenester som omfattes av rammeavtalen er organisasjonsanalyse, prosessanalyse/-prosessforbedring, utredningsoppgaver, samspillet IT-bruk og organisasjon, prosjektledelse, ledelsesutvikling og kompetanseutvikling. Rikstrygdeverket (www.trygdeetaten.no) Rikstrygdeverket (RTV) er øverste administrative og faglige myndighet i trygdeetaten. Etaten omfatter ca. 500 enheter på fylkes- og kommunenivå og forvalter lovfestede trygde- og bidragsordninger i Norge. Trygdeetaten har til sammen ca. 7.000 tilsatte og fordeler årlig et samlet budsjett på ca 200 milliarder kroner hvorav etatens eget driftsbudsjett utgjør ca. 3 milliarder kroner. Agenda (www.agenda.no) Agenda Utredning & Utvikling AS er et tverrfaglig rådgivningsmiljø bestående av sosial- og siviløkonomer, statsvitere, psykologer, sosiologer og andre samfunnsvitere. Kjerneområder er ledelse, organisasjon og samfunnsanalyse. Agenda retter sin virksomhet inn mot offentlig forvaltning og tjenesteyting samt deler av næringslivet. Steria (www.steria.no) Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper. I Norge ligger omsetningen på over 630 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og virksomhetsrådgivning; Systemutvikling og integrasjon; Drift og outsourcing. Pressekontakter: Adm. direktør, Kjell Rusti, Steria as Tlf.: 22 57 58 55 / Mobil: 908 26 026 E-post: ker@steria.no Adm. direktør, Audun Korsvold, Agenda Utredning & Utvikling Tlf dir: 67 57 57 10, mobil: 908 26 913 E-post: audun.korsvold@agenda.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/08/20040908BIT21420/wkr0010.pdf Pressemelding i pdf format

Abonner

Dokumenter og linker