Solide tall fra Steria

Solide tall fra Steria [REMOVED GRAPHICS] Steria i Norge økte både omsetning og resultat vesentlig i første halvår i 2003. Omsetningen for årets seks første måneder endte på 313 millioner, som er en økning på 12 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Det er spesielt innen outsourcing og systemintegrasjon hvor omsetningen har økt kraftig, men selskapet har også hatt betydlig suksess innenfor sitt tredje kjerneområde: it- og virksomhetsrådgivning. Resultatforbedringen er også markant uten at selskapet har lov til å oppgi nøyaktig tall, annet enn at det er 56 prosent bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Ledelsen i Steria forventer at veksten vil fortsette og at omsetningen totalt i 2003 vil passere 600 millioner. I fjor omsatte selskapet for 554 millioner. Steria har økt staben med 30 mennesker i første halvår og planlegger å rekruttere ytteligere. På lang sikt skal Steria være 400 menesker innen 2006, øke outsourcing til minst det dobbelte og lansere to nye satsningsområder. - Steria har i et tøft marked klart å befeste posisjonen hos eksisterende kunder som Politiet, Tollvesenet, Skatteetaten, EgroGroup, Forsvaret, Telenor, BBS, DnB, Gjensidige NOR, Sparebank 1, EDB Teamco og Norsk Tipping, forteller Kjell Rusti, adm. direktør i Steria. Han understreker samtidig at selskapet har hatt et jevnt tilsig av nye kontrakter med virksomheter som Oslo kommune, Norges Forskningsråd, Intrum Justitia, Aetat, TDC, Aker sykehus, Oslo kinematografer, KrediNor, Statens Lånekasse, Com Supply og PSI System. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet 8100 medarbeidere i 12 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen seks hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Datavarehus/Business Intelligence ; Virksomhetsportaler; Outsourcing og drift; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT- infrastruktur og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Omsetningen i 2002 var 554 millioner kroner og antall medarbeidere 240. Adm. direktør Kommunikasjonsdirektør Kjell Rusti Anders Lindgren Tlf.: 22 57 58 55 Tlf.: 22 57 57 64 Mobil: 908 26 026 Mobil: 41 63 30 84 E-post: ker@steria.no E-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00830/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker