Steria betalingsløsning til 1000 ICA-butikker

(Oslo 20.januar 2005) ICA Norge AS og Steria as har inngått avtale om levering av nye betalingsløsninger til samtlige av kjedens dagligvareforretninger. Leveransen vil bestå av rundt 3000 terminaler inklusive programvare til i overkant av 1000 butikker.

Steria har i løpet av 2004 brukt mye ressurser på å utvikle en helt ny betalingsløsning og terminalplattform. Arbeidet har resultert i en moderne og svært fremtidsrettet løsning. Avtalen med ICA blir Sterias første store leveranse av denne nye betalingsløsningen. – Det spesielle med den nye løsningen/plattformen som Steria nå har utviklet er at den fungerer på en rekke terminaltyper og kan tilpasses kravene til mange forskjellige bransjer. Det forteller Terje Haugseth, sjefkonsulent i Steria. De nye løsningene er utviklet med utgangspunkt i at det skjer en rivende utvikling både innen kommunikasjonsformer og -løsninger. I følge Haugseth er dette en avtale som vil løpe over mange år. – Siden dette er en åpen løsning som gir rom for stor grad av valgfrihet, tilpasning til egne behov og videreutvikling, er vi overbevist om at den vil være attraktiv for mange bedrifter i mange år fremover, fastslår han. Steria vant kontrakten i en åpen konkurranse hvor alle aktørene i markedet deltok. Kundeansvarlig Terje Haugseth Tlf.: 22 57 58 64 / Mobil: 901 35 641 E-post: petter.kloda@steria.no Kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: anders.lindgren@steria.no

Dokumenter og linker