Steria bryter milliard barrieren

Steria bryter milliard barrieren Steria-gruppen rapporterte en konsernomsetning på 1018 millioner euro i 2002, en økning på 100 prosent i forhold til nivået i 2001. Når Steria nå bryter barrieren på én milliard euro i omsetning i tråd med prognosene, har dette sin årsak i en vellykket integrasjonen og restrukturering av Integris Europe.. I løpet av 2002 ble flere store prosjekter underskrevet og fullført. Blant høyedpunktene var en kontrakt på 133 millioner euro om fornyelse og forvaltning av it-tjenestene for Norwich fylke i Storbritannia, en treårs rammeavtale med det norske Forsvaret, implementering av et biometrisk system for håndtering av asylsøknader i EU og overhaling av trafikkstyringssystemer for 600 kilometer motorvei i Paris-regionen. I Norge har Steria økt omsetningen fra 542 millioner kroner i 2001 til 554 millioner kroner i 2002. Resultatet i Norge er også kraftig forbedret. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet 8300 medarbeidere i 12 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no)' Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen fem hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Informasjonsforvaltning; Outsourcing; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT-infrastruktur og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Steria har 240 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Pressekontakter: Adm. direktør Kjell Rusti Tlf.: 22 57 58 55 / Mobil: 908 26 026 E-post: ker@steria.no Informasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00780/wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker