Steria får 40 millioners euro-kontrakt med EU-kommisjonen

Steria får 40 millioners euro-kontrakt med EU-kommisjonen - It-selskapet Steria leder et konsortium som har fått i oppdrag av EU-kommisjonen å utvikle et nytt informasjonssystem for Schengen og en løsning for håndtering av visumsøknader. Medleverandør er HP Belgia, mens Mummert Consulting (Tyskland) og Primesphere (Luxembourg) også deltar i prosjektet. - Kontrakten har en verdi på 40 millioner euro, og omfatter implementering av to systemer: Informasjonssystemet (SIS II) skal håndtere opplysninger om innbyggere fra tredjeland som ønsker å reise inn i eller bosette seg i EU. Det skal tas i bruk i løpet av 2006. Visum-prosjektet (VIS) for behandling av innreisevisum til Schengen-landene, skal være i drift i mars 2007. For å skape synergieffekter vil begge systemene kjøre på en felles teknisk plattform. Mummert Consulting er ansvarlig for forretningsanalysen og, i samarbeid med Steria, for migrasjon og applikasjonsutvikling. Steria skal også stå for integrasjon av all mellomvare. HP er ansvarlig for infrastruktur og drift, mens overvåking og styring/kontroll implementeres av Primesphere. Ansvaret for oppdatering av nasjonale informasjonssystemer innenfor Schengen-informasjonssystemet ligger hos medlemsstatene. De nye løsningene er en viktig forutsetning for å oppheve grensekontrollene mellom de 15 eksisterende Schengen-landene og de nye landene som kom med i EU 1. mai 2004. - Dette er nok en tillitserklæring fra EU til Steria, sier ansvarlig for Criminal Justice Sector i Steria, Odd Elness. Steria har tidligere bidratt til EUs Eurodac-prosjekt. EURODAC gjør det mulig for medlemslandene å identifisere asylsøkere og folk som har krysset EU-grensene ulovlig. Som en del av dette prosjektet har Steria også utviklet et sentralt system for fingeravtrykksidentifikasjon og et system for elektronisk overføring av fingeravtrykk i 24 land i Europa. Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør Tlf: 22 57 57 64, mobil: 41 63 30 84 E-post: al@steria.no Steria (www.steria.no) Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper med 8.200 ansatte og en omsetning i 2003 på NOK 7,9 milliarder. I Norge ligger omsetningen på 632 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og virksomhetsrådgivning; Systemutvikling og integrasjon; Drift og outsourcing. Løsningsområder omfatter: Arbeidsflyt og prosesseffektivisering, Betalingsløsninger; CRM og kundekontakt; IT-infrastruktur; IT-strategi og kostnadsreduksjoner, Sikkerhet og PKI, Virksomhetsportaler. Kunder som stoler på oss omfatter virksomheter som Politiet, Tollvesenet, Forsvaret, ErgoGroup, Telenor, BBS, Skatteetaten, Oslo kommune, DnB NOR, EDB Teamco, Statsbygg, Norsk Tipping for å nevne noen. Besøk gjerne våre webside www.steria.no - og sjekk våre referanser. Her finner du også en rekke fagartikler og kurstilbud med fokus på it og ledelse. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21890/wkr0001.pdf Pressemelding i PDF-format

Dokumenter og linker