Steria hjelper Oslo kommune med webpublisering

22. november 2004 – Oslo kommune og Steria har inngått avtale om en ny web-publiseringsløsning for Oslo kommune. Løsningen vil gjøre publisering av informasjon enkel både internt i kommunen og ut mot publikum. Kontrakten har en verdi på ca 6,5 millioner med tillegg av opsjoner. Mer en 25 leverandører konkurrerte om oppdraget.

– Effektiv og enkel publisering av informasjon til både publikum og ansatte har vært viktig for oss ved valg av leverandør. Steria har vist god forståelse for Oslo kommunes behov og leverer en fleksibel løsning, sier spesialrådgiver Thor Kr. Gjørven i byrådslederens avdeling, Oslo kommune. I dag er det mer enn 300 Web-redaktører i om lag 60 virksomheter i kommunen som publiserer på nettet og det er stor trafikk på kommunens nettsteder. Avtalen mellom Oslo kommune omfatter ny publiseringsløsning, konvertering av innhold fra web-hotellet, opplæring, implementering, brukerstøtte og administrasjon av nettsteder og brukere i prosjektperioden samt drift i prosjekt- og garantiperioden. Løsningen skal etter planen være på plass 1. mars neste år. Steria har den senere tid satset stort på å levere den nye generasjons tjenestebaserte virksomhetsportaler. – Vi er veldig stolte for at Oslo kommune har valgt Steria som samarbeidspartner for sin nye publiseringsløsning uttaler direktør for Consulting i Steria Jan H. Gulbrandsen. – Vi ser nå et klart taktskifte i markedet og større virksomheter etterspør mer fleksible løsninger som lar seg lettere integrere med øvrige systemer. Det stiller andre krav til så vel kompetanse hos leverandøren som valg av teknologisk rammeverk. Vi har høye ambisjoner i dette markedet sier Gulbrandsen. Steria har valgt å samarbeide med den norske programvareleverandøren CoreTrek i denne kontrakten. Det Sandnesbaserte selskapet har den senere tiden hatt stor suksess med sitt egenutviklede verktøy basert på åpne standarder. CorePublisering benyttes i dag av mer enn 130 virksomheter, og gjør det mulig å publisere informasjon i svært komplekse nettsteder uten krav om HTML-kompetanse. Løsningen gjør at innholdsprodusenten kan fokusere på selve informasjonen, mens publiseringsløsningen tar ansvaret for sidegenerering og presentasjon på riktig sted og i avtalt form. Tilgang til bildearkiv, elektronisk skjema med arbeidsflyt, integrasjon med LDAP-katalog, spørreundersøkelse og integrasjon med LivsIT kan gis via tilleggsmoduler. Steria (www.steria.no) Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper. I Norge ligger omsetningen på over 630 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og virksomhetsrådgivning; Systemutvikling og integrasjon; Drift og outsourcing. Coretrek (www.coretrek.no) CoreTrek AS er et ledende norsk software selskap som utvikler programmer under visjonen ”simple is beautiful” dvs. enkle og brukervennlige programmer for å utvikle og vedlikeholde web løsninger. CoreTrek sine hovedprodukter er publiseringsløsningen Core Publisering og portalen Core Portal. Pressekontakter Direktør Consulting, Jan H. Gulbrandsen Tlf.: 22 57 57 69 / Mobil: 911 12 717 E-post: jhg@steria.no Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør Tlf: 22 57 57 64, mobil: 41 63 30 84 E-post: al@steria.no

Dokumenter og linker