Steria leverer IKT driftssenter til Romeriks-kommuner

Steria AS har vunnet en kontrakt på design og levering av et felles IKT driftssenter for Digitale Gardermoen IKS. Digitale Gardermoen er et interkommunalt selskap som er 100 prosent eid av seks kommuner på Øvre Romerike (Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og Gjerdrum). Avtalen har i første omgang en verdi på 15 millioner kroner, med opsjoner på 8 millioner.

Grunnen til å samle IKT-forvaltningen i de seks kommunene til én driftsenhet, er å oppnå et kostnadseffektivt driftsmiljø og bedre kvalitet på IKT-tjenestene – både til næringslivet og innbyggerne. Steria har fått ansvaret for å etablere infrastrukturen for driftsenheten som skal overta driften av en rekke ulike løsninger som i dag kjøres ute i kommunene. Det betyr at en stor del av oppdraget består i migrering/sentralisering av løsningene. Løsningen er basert på en tjenesteorientert arkitektur (SOA) og vil være satt sammen av moderne utstyrskomponenter og spennende programvare som Vmware og terminalserver. – Dette er en strategisk meget viktig kontrakt for Steria, sier Trygve Solem, direktør i Sterias teknologidivisjon. Vi får anledning til å være med å bygge opp et moderne og avansert driftssenter som i første omgang skal tilby sine tjenester til kommunene på Øvre Romerike. Digitale Gardermoen rekrutterer sine ansatte fra de ulike kommunenes it-avdelinger og fra markedet for øvrig. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 8.200 medarbeidere i 11 land og en omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing. Kundeansvarlig : Petter KlodaTlf.: 22 57 58 67 / Mobil: 916 97 809E-post: petter.kloda@steria.no Kommunikasjonsdirektør: Anders LindgrenTlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84E-post: anders.lindgren@steria.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker