Sterias ledelse utnevnes av selskap som eies av de anatte

Sterias ledelse utnevnes av selskap som eies av de anatte I Steria er nå 31 prosent av aksjekapitalen i personalets eie. Dermed er selskapet, som er en av Europas ti største IT-servicebedrifter og notert på Paris-børsens First Market, en foregangsbedrift når det gjelder ansattes eierskap. Hittil har kun medarbeidere i konsernets franske selskap blitt tilbudt deleierskap. Men nå blir det en endring på dette. Som følge av oppkjøpet av Integris for drøyt et og et halvt år siden ble Steria et internasjonalt selskap med virksomhet i tolv land. Nå er det vellykkede fusjonsarbeidet avsluttet og den nye konsernstrukturen har satt seg. Sterias generalforsamling har derfor besluttet å tilby aksjer til samtlige medarbeidere i alle land der selskapet er engasjert. Sterias aksjonærforening er organisert som et aksjeselskap under navnet Soderi Active Partner, og tar aktivt del i Steria-konsernets styrearbeid. I henhold til gjeldende selskapsordning har Soderi myndighet til å utnevne Sterias konsernsjef og øverste ledelse. - Alle aksjonærer som er ansatt i eller pensjonert fra Steria, har rett til andeler i Soderi i samsvar med prinsippet én andel per aksje", sier personaldirektør Solfrid Skilbrigt i Steria som også sitter i ledelsen i Soderi Active Partner. De ansatte i Steria Norge fikk i sommer for første gang tilbud om å tegne andeler i et fond, som i sin tur kjøper aksjer i selskapet. I prinsippet vil dette tilbudet bli gjentatt én gang i året. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet 8100 medarbeidere i 12 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen fem hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Informasjonsforvaltning; Outsourcing; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT-infrastruktur og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Omsetningen i 2002 var 554 millioner kroner og antall medarbeidere 240. Personaldirektør Solfrid Skilbrigt Kommunikasjonsdirektør Anders Tlf.: 22 57 58 34 / Lindgren Mobil: 90 55 10 86 Tlf.: 22 57 57 64 / E-post: ein@steria.no Mobil: 416 33 084 E-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00600/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker