Sterk inntektsvekst i 2001: +30,7 %

Sterk inntektsvekst i 2001: +30,7 % For regnskapsåret 2001 rapporterte Steria konserninntekter på ? 508 mill., en økning på 30,7 % i forhold til året før. Steria har dermed overgått målet som ble satt ved aksjeemisjonen 4. juni 1999, ett år tidligere enn planlagt, og doblet inntektene på tre år (fra ? 244 mill. i 1998). (11.04.2002) Egen vekst i 2001 var på 19,3 %, vesentlig sterkere enn det europeiske IT-tjenestemarkedet som helhet (IDC: 10-11 %). For fjerde år på rad har Steria økt sin markedsandel og konsolidert sin outsourcing-virksomhet (40 % i 2001 mot 36 % i 2000), og dermed forsvart sin strategiske posisjonering som en global leverandør av IT-tjenester. Inntjening i 2001 Til tross for en markert nedgang i siste kvartal 2001, som fortsatt er følbar i begynnelsen av 2002, ligger Steria an til å bekrefte økningen i driftsmarginen i 2001. Integrasjon av Bulls europeiske tjenestevirksomhet I begynnelsen av 2002 ekspanderte Steria-konsernet med oppkjøp av Bulls tjenestevirksomhet i ni land: Storbritannia, Spania, Tyskland, Sveits, Belgia, Luxembourg, Sverige, Norge og Danmark. Med nye organisasjonsstrukturer, nye mål og et høyt motivasjonsnivå integreres disse virksomhetene i konsernet. Som planlagt ble alle Bulls systemintegrasjonsvirksomheter i Storbritannia overtatt i januar. Overtakelsen av outsourcing- aktivitetene går også etter planen, og skal være fullført 31. mars 2002 (selv om avtalen gir mulighet for utsettelse til 31. mai 2002). Prognoser for 2002 Det nye konsernet har vært i full drift fra 1. januar 2002 og er nå en av Europas ti største leverandører av IT-tjenester. I 2002 ventes en proforma-inntekt på rundt ? 1,13 mrd. (med Bulls virksomhet i Storbritannia 100 % konsolidert) og en driftsmargin på 5 % før resultatdelingen med de ansatte. Fullstendige resultater for 2001 blir kunngjort 10. april 2002. STERIA er notert på Euronext First Market Euroclear-kode: 7291, Bloomberg-kode: RIA FP, Reuters-kode: TERI.PA Euronext 150, SBF 250, IT CAC 50, MIDCAC For mer informasjon, se webområdet: http://www.steria.com Kontaktpersoner: Presse: Antoine PERNOD Tel: 00 33 1 34 88 94 95 antoine.pernod@steria.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00420/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker