TDC og Steria bygger it-allianse innen serverdrift og sikkerhet

TDC og Steria bygger it-allianse innen serverdrift og sikkerhet TDC Norge og Steria bygger nå en allianse som sikrer norsk næringsliv en helhetlig tilbyder av tjenester innen serverdrift og sikkerhet. Første ledd i samarbeidet er at dagens servertjenester samles i Steria. TDC og Steria har over lengre tid samarbeidet ved at Steria har leid kapasitet i TDCs hostingsenter. Samarbeidet har dannet grunnlaget for en gjensidig forståelse av hverandre som seriøse og langsiktige aktører med utfyllende kjerneområder. Foruten samarbeidet om servertjenester vil selskapene utvikle samarbeid og felles løsninger innen områdene sikkerhet og kontaktsenter. Gjennom felles løsninger vil TDC og Steria kunne tilby det norske markedet høyt spesialiserte tjenester satt sammen med øvrig behov innen tele- og datakommunikasjon. "Som integrator og utvikler av kommunikasjonsløsninger er det avgjørende for TDC Norge å bygge allianser mot samarbeidspartnere som har spiss- kompetanse innen ulike tjenesteområder. Servertjenester, i likhet med sikkerhetsløsninger og kontaktsenter, krever høyt spesialisert personell og en velutviklet infrastruktur. Steria har dette, og vi velger å bygge sammen våre løsninger inn mot bedriftenes øvrige behov innen tele- og datakommunikasjon". Det sier produkt- og markedsdirektør i TDC Norge, Anders Olden Aagesen. "Avtalen med TDC er spesielt hyggelig. Det er skarp konkurranse innen dette markedet, og alliansen med TDC styrker oss begge. I tillegg til å overta it-driften for TDCs kunder, har vi tatt over ansvaret for et knippe TDC ansatte som nå kommer inn i et større it-driftsmiljø," forteller Jan-Ivar Borgersen, direktør for outsourcing og drift i Steria AS. Outsourcing er et strategisk satsningsområde for Steria. Sterias kompetanse og lange erfaring gjør outsourcings- og supporttjenester til et godt alternativ til å investere i eget utstyr og driftspersonell. Sterias drifts- og support-apparat, sammen med eget overvåkingssenter, tar ansvaret for at IT-systemer og nettverk fungerer optimalt til enhver tid. TDC Norge har tidligere levert servertjenester gjennom egen organisasjon. Å utvikle disse tjenestene i tråd med markedet på egenhånd er meget kostbart. All tjenesteutvikling og drift samles nå i Steria, som også får med TDC Norges 6 medarbeidere innen området. Kundeforholdet til TDC Norges kunder på-virkes ikke, idet Steria går inn som underleverandør for TDC Norge. Ytterligere informasjon: Steria as Markeds- og informasjonssdirektør Anders Lindgren tel +47 41 63 30 84 e-post al@steria.no TDC Norge AS Informasjonssjef Helge L'orange tel +47 93 08 12 28 e-post helge.lorange@tdcnorge.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT01020/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker