Utrygge jobber påvirker hele arbeidsplasser

Du påvirkes ikke bare av din egen situasjon med sikker eller usikker jobb. Selv et klima av jobbusikkerhet på arbeidsplassen påvirker negativt viser ny forskning av Lena Låstad fra Bergen, som jobber ved Stockholms universitet.

At en utrygg jobbsituasjon påvirker individer negativt med dårligere helse, lavere trivsel og mindre lojalitet til organisasjonen har flere tidigere studier vist, men få har undersøkt hvordan det påvirker hele arbeidsplassen. I avhandlingen "Job insecurity climate: The nature of the construct, its associations with outcomes, and its relation to individual job insecurity" har Lena Låstad fra psykologiska institutionen ved Stockholms universitet sett på hva som skjer når det oppstår et klima av jobbusikkerhet på en arbeidsplass.

– Mennesker skiller mellom sin egen utrygghet og et klima av utrygghet. Det er altså ikke bare et spørsmål om individfaktorer, det handler om det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Framfor alt kan vi se at ansatte opplever konflikter mellom jobben og livet utenfor, de opplever høyere jobbkrav, dårligere selvrapportert helse, og økt risiko for utbrenthet når de opplever at det finnes et klima av jobbusikkerhet på arbeidsplassen, sier Lena Låstad, som nettopp har fullført sin doktorgrad i psykologi.

Et klima av jobbusikkerhet innebærer at det finnes en usikker stemning på jobb, at mennesker er redde for at de enten skal miste jobben, eller for at de skal få dårligere arbeidsvilkår og karrieremuligheter. Denne redselen er noe som det snakkes om, og deles på arbeidsplassen. Tidligere studier har spurt ansatte om deres egen jobbusikkerhet og beregnet gjennomsnitt for arbeidsgruppen eller organisasjonen. Nytt for denne studien er at forskerne har spurt om hvordan man opplever klimaet.

– Det som er stressende for de ansatte er uvissheten og hvordan man skal forholde seg til den, sier Lena Låstad.

For mer informasjon: Lena Låstad, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn: +46 8163906, e-post: lena.lastad@psychology.su.se

Avhandlingen finnes tilgjengelig her: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A844327&dswid=-1467

Presstjänsten vid Stockholms universitet, +46 8 16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia