1. kvartal 2001

Fall i aksjemarkedet preger resultatet for Storebrand-gruppen· Livselskapets risikobærende evne er tilfredsstillende.

· Godt salg av kollektive forsikringer i bedriftsmarkedet, spesielt mot storkunde -segmentet.

· Høy aktivitet innen innskuddspensjon, de første salgene er registrert.

· Økt markedsandel av netto nytegning i verdipapirfond, spesielt innen aksjefond.

· Markedsleder innen Unit Linked i 1. kvartal.

· Satsing på rådgiver-konseptet i Storebrand Bank og Private Banking i Finansbanken.


For fullstendig pressemelding med tabeller, følg linken:

Abonner

Dokumenter og linker