10 år med samfunnsansvar i Storebrand

I dag markerer Storebrand 10-årsjubileum for satsingen på samfunnsansvarlige investeringer. Konsernet utvider sin minimumsstandard med fire nye kriterier og utelukker 70 selskaper.

Avdelingen for samfunnsansvarlige investeringer ble opprettet i 1995 og feirer i dag sitt 10-årsjubileum. Vi markerer dagen med å utvide vår minimumsstandard, som gjelder for alle midler selskapet forvalter, 165 milliarder kroner. 70 selskaper er utelukket ut fra følgende kriterier:
 


Brudd på menneskerettigheter
4
Korrupsjon
1
Landminer
1
*Klasebomber
6
*Tobakk
13
*Atomvåpen
3
*10 % dårligste selskapene i 8 mest belastende industrier
44
Totalt
70[1]
 
* nye kriterier innenfor minimumsstandarden
 
Vurderingene oppdateres for alle kriteriene en gang i kvartalet. Det betyr at avdelingen for samfunnsansvarlige investeringer til enhver tid arbeider med mange saker. De mest kompliserte sakene omhandler korrupsjon og menneskerettigheter. Disse blir hvert kvartal vurdert i anonymisert form i Storebrands samfunnsansvarlige investeringsutvalg.
 
Viktig for forretningsdriften
Konsernsjef Idar Kreutzer sier i en kommentar at samfunnsansvar er viktig for Storebrands forretningsgrunnlag.
 
- Storebrand skal være Norges fremste og mest respekterte samarbeidspartner innenfor langsiktig sparing og livsforsikring. Vi har et bevisst forhold til hvor vi investerer våre og kundenes midler, og tar samfunnsansvar ved å avstå fra investeringer i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, korrupsjon eller som på annen måte driver uakseptabel forretningsførsel.
 
 
 
Oslo, 18. oktober 2005
 

[1] Enkelte selskaper er utelukket for flere kriterier.

Kontaktpersoner: <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson, Storebrand ASA tlf. 22 48 95 86, mobil 93 48 00 12 <br> <br> Leder for samfunnsansvarlige investeringer, Christine Tørklep Meisingset, Storebrand <br> tlf. 22 31 57 84, mobil 934 80 681. e-post: Christine.Torklep.Meisingset@storebrand.com

Abonner