Aktiv Kapital kjøper Storebrand Finans

Aktiv Kapital ASA overtar virksomheten i Storebrand Finans for 175 millioner kroner. Den samlede virksomheten og samtlige 32 ansatte i Storebrand Finans overtas av Aktiv Kapital med virkning fra 31. desember 2001. Storebrand Finans er et datterselskap av Storebrand Bank.- Ved offentliggjøringen av resultatet for 3. kvartal varslet Storebrand at det var igangsatt et arbeid for å vurdere tilhørigheten og plasseringen til enkelte mindre og mellomstore virksomheter i gruppen. Salget av virksomheten i Storebrand Finans er et ledd i balansestyringen og arbeidet med å fokusere Storebrands kjernevirksomhet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Storebrand ASA.

- Vi vurderer Aktiv Kapital som en god kjøper av virksomheten, og er trygge på at kompetansen som er bygget opp gjennom de ansatte i Storebrand Finans vil bli ivaretatt og få økte utviklingsmuligheter, sier Kreutzer.

Aktiv Kapital er tilfreds med avtalen. Ved siden av overtakelse av virksomheten med tilhørende porteføljer, er partene enige om at Aktiv Kapital skal håndtere løpende inkassosaker for Storebrand og skadeforsikringsselskapet if... over en tre års periode, med gjensidig mulighet for forlengelse av avtalen.

- Dette er den største transaksjonen Aktiv Kapital gjør i Norge, og inngår naturlig i konsernets kjerneområder. Vi har siden i fjor sett antydninger i markedet til at større virksomheter ønsker å fokusere sterkere på sine kjerneområder, og således gjenspeiler avtalen med Storebrand denne tendensen, sier konsernsjef Olav Dalen Zahl i Aktiv Kapital ASA.

Aktiv Kapital overtar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Storebrand Finans og viderefører deres ansettelsesavtaler og pensjonsrettigheter. Aktiv Kapital forventer ikke at det oppstår overtallighet som følge av transaksjonen.

Salget av virksomheten i Storebrand Finans vil gi en regnskapsmessig gevinst på 113,1 millioner kroner før skatt i Storebrand Finans. Netto resultateffekt etter skatt for Storebrand Bank vil være 103,3 millioner kroner, etter nedskrivning av aksjekapitalen i Storebrand Finans og utbetaling av utbytte.


Oslo, 2. januar 2002

Kontaktpersoner: <br>Aktiv Kapital ASA: Konsernsjef Olav Dalen Zahl, tlf. 90 98 63 86 <br>Aktiv Kapital Norge: Adm.direktør Trond Kristian Andreassen, tlf. 92 26 83 14 <br>Storebrand ASA: Info.direktør Egil Thompson, tlf. 22 48 95 86, mobil 93 48 00 12 <br>Storebrand Bank: Adm.direktør Kai G. Henriksen, tlf. 22 31 11 96, mobil 92 84 78 20 <br>

Abonner