Analytikerkonferanse

Storebrand arrangerer i dag analytikerkonferanse i London.
Presentasjonene som vil bli gitt finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands internettsider www.storebrand.no/ir.
 
Oslo 6. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35