Årsrapport 2010

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2010. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir

  
Oslo, 22. mars 2011

 

 

Vedlegg: Årsrapporten for 2010

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker