Årsresultat 2003

Oslo, 16. februar 2004I forbindelse med fremleggelsen av årsregnskapet for 2003, vil vi på vegne av Storebrand invitere deg til følgende arrangement:Pressekonferanse med offentliggjøring av regnskapstallene
 
onsdag 18. februar kl. 09.00
FELIX Konferansesenter -  Felix 2
Bryggetorget 3, Oslo
 
 
 
Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil være til stede for å presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet samt svare på spørsmål.
 
 
I tillegg holder konsernet analytikerpresentasjon samme dag:
 
onsdag 18. februar kl. 13.00
FELIX Konferansesenter -  Felix 2
Bryggetorget 3, Oslo
 
                                      
Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet.
 
Pressemeldingen og kvartalsrapporten gjøres tilgjengelig på Internett kl. 08.30Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix Konferansesenter til samme tidspunkt. I tillegg blir analytikerpresentasjonen lagt ut på våre hjemmesider http://www.storebrand.no kl. 08.30.
 
Analytikerpresentasjonen vil bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra kl. 13.00. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
Eventuelle spørsmål om arrangementene kan rettes til undertegnede. Hvis du ikke har anledning til å være til stede på arrangementene, men har spørsmål til selskapet, kan du ringe 22 31 26 20 og legge igjen beskjed.  En i ledelsen vil ringe tilbake så fort som mulig.
 
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                             
Informasjonsdirektør    
 
Nils Robert Hodnesdal                              
Investor Relations

Abonner