Begrenset eksponering i Amagerbanken A/S

Som følge av kunngjøring fra Amagerbanken A/S 6. februar 2011, kommer Storebrand med følgende presisering:

På bakgrunn av kunngjøringen fra Amagerbanken A/S forventer Storebrand Livsforsikring AS et tap på 102 millioner NOK, hvorav NOK 74 millioner i kundeporteføljen og NOK 28 millioner i selskapsporteføljen. Avkastningen vil bli redusert med 0,04% i kundeporteføljer med rentegaranti i Storebrand Livsforsikring AS. Effektene resultatføres i 4. kvartal 2010.

 

SPP Livförsäkring AB og Storebrand Bank ASA har ikke hatt noen eksponering mot Amargebanken A/S. Ingen av Storebrand gruppens fond har hatt eksponering mot Amagerbanken A/S.

 

Oslo, 7. februar 2011

 

Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner