Embedded Value (MCEV) 2010: god nysalgsverdi

  • Embedded value resultat på 3,2 milliarder kroner i 2010.
  • Verdi av ny forretning doblet til 841 millioner kroner i forhold til fjoråret.
  • Forbedret kvalitet på inntjening med økt andel av verdi i fondsbaserte produkter.
  • Embedded Value (MCEV) for livvirksomheten på 30,6 milliarder kroner ved utgangen av 2010.
  • Konsernets MCEV per aksje på 74,7 kroner.

 

 

Resultatvikling 2010
Embedded value resultatet for 2010 ble på 3,2 milliarder kroner, som representerer en avkastning på 11,1 prosent for året. Operasjonelle forbedringer knyttet til driften, samt god investeringsavkastning bidro positivt til resultatet. Driften gir et samlet positivt bidrag på 2,3 milliarder kroner, mens økonomiske forhold står for 0,8 milliarder.

 

Verdien av nytegnet forretning i 2010 er beregnet til 841 millioner kroner. Dette er en dobling av verdien fra fjorårets nysalg. Den svenske virksomheten viser en sterk forbedring med en nær  tredobling av nysalgsverdien i 2010 sammenlignet med fjoråret.

 

Trenden mot økt andel av verdi i fondsbaserte produkter øker kvaliteten på inntjeningen. Fondsbaserte produkter utgjorde 40 prosent av den totale verdien (value of in-force) ved utgangen av 2010.

 

Øvrig
Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse på Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo, kl 0830.

 

MCEV presentasjon og disclosure document er vedlagt http://www.newsweb.no
Disse dokumentene vil også være tilgjengelige på www.storebrand.no.

 

 

Oslo, 9. mars 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12