FINANSBANKEN ASA - MELDING OM RENTEREGULERING

Finansbanken ASA har i dag - som følge av Norges Banks regulering av signalrenten
samt utviklingen i markedsrenten - besluttet å sette ned renten på samtlige lån og innskudd med flytende rente.


For nye lån innføres renteendringen med umiddelbar virkning.

Banken introduserer med virkning fra 8.januar 2002 et nytt trappetrinn på sine standard innskuddsprodukter.

Finansbanken ASA's låne- og innskuddsrenter vurderes fortløpende på bakgrunn av
utviklingen i markedsrentene.


Oslo, 18. desember 2001

Pressekontakt i Finansbanken ASA : <br>Per Kjetil Lilleskare, telefon 22 47 40 92

Abonner