Finansiell kalender for Storebrand i 2008 (korrigering)

Korrigeringen gjelder kun 3. kvartal 2008.
 
2008
13. februar  :  Resultat 4. kvartal 2007
23. april      :  Generalforsamling
24. april      :  Aksjen noteres eksklusive utbytte
26. april      :  Registreringsdato for utbytte
6.   mai       :  Dato for utbetaling av utbytte
30. april      :  Resultat 1. kvartal 2008
13. august   :  Resultat 2. kvartal 2008
29. oktober :  Resultat 3. kvartal 2008
 
 
Kvartalsresultatene offentliggjøres kl 08.00.  Det tas forbehold om
endringer.
 
Alle presentasjonene er åpne. Og alle analytikerpresentasjoner
webcastes. I forbindelse med resultatfremleggelsen avholdes
telefonkonferanse som kan følges på internett www.storebrand/no/ir .
Detaljer om dette kunngjøres i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Abonner