Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutviklingKonsernresultatet redusert med 152 millioner kroner til 452 millioner kroner.

Sterkt bedret finansresultat.

Betydelig bedre driftsresultat i livsforsikringsvirksomheten.

Bokført avkastning annualisert 11,2% –
verdijustert avkastning annualisert 14,3%.

Driftsresultat i skadeforsikring redusert fra 437 til 135 millioner kroner.

Flere og større skader.

Markedsandelen i livsforsikring øker – uforandret i skadeforsikring.


Storebrand-konsernet hadde i 1. halvår 1999 et driftsresultat på 3.323 millioner kroner før fordeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring.
Driftsresultatet er 1.682 millioner kroner høyere enn i 1. halvår i fjor, da driftsresultatet var 1.641 millioner kroner. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble konsernresultatet 452 millioner kroner mot 604 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av gode finansinntekter og økte skadeutbetalinger.
Regnskapet for 1. halvår 1999 er utarbeidet etter ny regnskapslov, og alle sammenligningstall er omarbeidet.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Jack Frostad, <br>22 31 57 57, mobil 928 26 255 <br>Ass. informasjonsdirektør Egil Thompson, <br>22 48 95 86, mobil 934 80 012 <br>Finansdirektør Christian Storm, <br>22 31 10 85, mobil 934 03 266

Abonner

Dokumenter og linker