Forlik i tvisten mellom Pohjola, Skandia og Storebrand om IfI en felles uttalelse sier partene:
"Det er svært positivt at våre selskaper nå kan konsentrere seg om å utvikle sine respektive markedsposisjoner som kolleger og konkurrenter."

Pohjola, Skandia og Storebrand er blitt enige om å ikke offentliggjøre detaljene i forliksavtalen.

<br>Kontaktpersoner: <br>Sjefjurist <br>Hans Henrik Klouman, <br>Storebrand: + 47 2231 2907 <br> <br>Sjefjurist <br>Jan Mikael Bexhed, <br>Skandia: + 46 8788 3722 <br> <br>Sjefjurist <br>Olavi Nieminen, <br>Pohjola: + 358 10-559-2452 <br>

Abonner