Fusjonen mellom bankene er godkjent


Fusjonen mellom Storebrand Bank AS og Finansbanken ASA er
godkjent

Finansdepartementet har gitt Storebrand tillatelse til å
gjennomføre en fusjon mellom Storebrand Bank AS og
Finansbanken ASA. Den fusjonerte bank vil være et heleid
datterselskap av Storebrand ASA. Fusjonen vil gjennomføres
med virkning fra 17. mars 2003.
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Lars Aa. Løddesøl, tel. 22 31 56 24, mob. 93480151 <br> <br> Egil Thompson. tel. 22 48 95 86 mob. 93480012

Abonner