Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 21. april 2010

Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 21. april 2010

 

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

 

Lysaker, 22 april 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker