Generalforsamling Storebrand ASA 2011

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 13. april 2011 kl.16.30 i Storebrands Hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker.

 

I den forbindelse vil alle aksjonærer i løpet av de nærmeste dagene få tilsendt innkalling med dagsorden. Alle dokumenter kan lastes ned fra våre hjemmesider www.storebrand.no/ir.

 

 

Lysaker, 22 .mars 2011

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12