INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av Embedded Value for 2009 vil Storebrand avholde følgende arrangement:

Onsdag 3. mars
07:30 CET: EV publiseres på internett.
10:00 CET: Presse- og analytikerkonferanse i Storebrands
                   Auditorium, Professor Kohtsvei 9,Lysaker

15:00 CET: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og
                    analytikere
.

 

For å delta i telefonkonferansen, vennligst registrer deg 10 minutter før oppstart.

Tlf.nr: 80 08 01 19 (fra Norge) eller +47 23 18 45 01 (fra utlandet).Torsdag 4. mars
14:00 GMT: Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20
                   Aldermanbury, London. For påmelding, vennligst kontakt                    tone.indrebo.nas@storebrand.no.
  

 

Oslo, 24. februar 2010

 

Med vennlig hilsen

for Storebrand ASA

 

Egil Thompson                                          Trond Finn Eriksen

Informasjonsdirektør                                Leder for Investor Relations

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner