INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 4. kvartal 2010 inviteres det til følgende:

Onsdag 16. februar - Lysaker

 

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på
www.storebrand.no/ir.

10.00

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang:
Professor Kohts vei 9, Lysaker.

 

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

 

15.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer: +47-80080119 eller +47-23184501. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir.

 

Torsdag 17. februar - London

14.00 UK time
Analytikerkonferanse i Court room, Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury,
London EC2.  
For påmelding, vennligst kontakt kjetil.r.krokje@storebrand.no

 

 

 

Lysaker, februar 2011

 

Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA

 

Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                     Investor Relations

 

Abonner