INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

 I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 4. kvartal 2009 inviteres det til følgende arrangement:

 

Onsdag 17. februar - Oslo

 

07.30 CET

Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på

www.storebrand.no/ir


09.00 CET

Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park, hovedinngang:

Professor Kohts vei 9, Lysaker, se parkeringsdetaljer under. Registrering ved resepsjonen.

 

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

 

15.00 CET

Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir

 

Torsdag 18. februar  -  London


14.00 UK time
Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London EC2.

For påmelding, vennligst kontakt tone.indrebo.nas@storebrand.no.


 

Oslo, januar 2010

 

Med vennlig hilsen

for Storebrand ASA

 

Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen

Informasjonsdirektør                                     Investor Relations

 

 

 

Parkering:

fra  hovedinngang (inngang C)  til garasje,  reservert egne gjesteparkeringsplasser

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner