INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

 
I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 3. kvartal 2009 inviteres det til følgende arrangement:
 
Onsdag 28. oktober - Oslo
 
08.00 CET
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på

09.00 CET

Felles presse- og analytikerkonferanse i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.  
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
15.00 CET
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir
 
Torsdag 29. oktober - London

14.00 UK time
Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London EC2.
For påmelding, vennligst kontakt tone.indrebo.nas@storebrand.no.


 
Oslo, 9. oktober 2009
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                      Investor Relations

Abonner