Invitasjon til Storebrand Kapitalmarkedsdag

Storebrand vil holde en Kapitalmarkedsdag i Oslo 9. mars 2011. Presentasjoner holdt av Storebrands konsernledelse vil fokusere på selskapets evne til å skape lønnsom vekst i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.

Registrering kan foretas på Storebrand sine hjemmesider (www.storebrand.no\ir) eller ved å følge registreringslinken. Registreringsfrist er 27. februar.

 

Lysaker, 24. Februar 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
Investor Relations Officer  Kjetil Krøkje: Mobil 93 41 21 55

 

Abonner