Kapitalmarkedsdag

Storebrand arrangerer i dag kapitalmarkedsdag i Oslo.
Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands internettsider www.storebrand.no/ir. 

Webcast fra dagens presentasjoner vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

 

Lysaker, 9. mars 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35
Finansdirektør Sigbjørn Birkeland: Mobil 93 48 08 93

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Abonner

Dokumenter og linker