KORREKSJON: Storebrand ASA : STB - Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 12:55 24.05.2012 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Rogstad eier etter kjøpet 117.764 aksjer i Storebrand ASA.

Gunnar Rogstad, Administrerende direktør i Storebrand Forsikring, har den 24. mai 2012 kjøpt 10 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 19,42. Gunnar Rogstad eier etter kjøpet 107.764 aksjer i Storebrand ASA.

Lysaker, 24. mai 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner