Kraftig resultatframgang for Storebrand i 1999 -Solid fundament for videre vekst


• Proforma konsernresultat utgjør 1.370 millioner kroner
• Verdijustert avkastning i livselskapet er økt fra 3,5% til 15,7%
• Storebrand er i løpet av 1999 blitt en vinner i markedet for salg av Unit Linked
og i nysalgsmarkedet for verdipapirfond
• Andelen eksterne midler til forvaltning er nær doblet
• Styret foreslår et utbytte på 1 kr pr. aksje (første utbytte siden 1993)

Oslo, 8 Mars 2000

For rapport med tabeller følg linken under:

<br>Kontaktpersoner: <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <br>Finansdirektør Christian Storm: 22311085 - 93402366

Abonner

Dokumenter og linker