Kvartalsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern pr. 3. kvartal 2009

Hovedtrekk
  • God avkastning gir sterke resultater og tilbakeføring av tidligere belastet egenkapital
  • Styrkede kundebuffere både i norsk og svensk virksomhet
  • Fortsatt positiv salgsutvikling i Sverige
  •  
     
    Se vedlagte kvartalsrapport