Kvinner mest opptatt av klimavennlige investeringer58 prosent av norske kvinner mener det er viktig at deres pensjonspenger investeres klimavennlig. Kun 48 prosent av mennene svarer det samme, viser en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand.  

Samtidig er det nesten ingen - kun 3-5 prosent av begge kjønn - som vet om deres pensjonspenger investeres klimavennlig, viser samme undersøkelsen.  

- Dette er et paradoks. Flertallet synes det er viktig at deres pensjonspenger investeres klimavennlig, men svært få vet om det er tilfelle, svarer Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør for Samfunnsansvar i Storebrand.

Myrmel-Johansen tror en årsak til kjønnsforskjellene er at kvinner generelt er mer opptatt av myke verdier og hvordan klimaet påvirker fremtidige oppvekstvilkår.

Undersøkelsen viser også at eldre synes det er viktigere at deres pensjonspenger investeres klimavennlig enn yngre. 57 prosent av de spurte over 50 år mener dette er viktig, mot 47 prosent under 39 år.  

Mener klima er lønnsomt

Nesten halvparten av respondentene - 47 prosent - tror at klimavennlige investeringer kommer til å være mer lønnsomme enn ikke-klimavennlige investeringer på lang sikt. Kun 21 prosent tror det motsatte.  

Folkets oppfatning støttes av akademikerne: De fleste internasjonale studier konkluderer med at investorer kan oppnå en noe høyere avkastning ved å stille krav til samfunnsansvar når man investerer.   

Svensker er mer klimabevisste enn nordmenn

Storebrand har gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Sverige, og den viser svenskene er noe mer opptatt av klimavennlige investeringer enn nordmenn. Også når det gjelder tro på lønnsomheten i klimavennlige investeringer scorer svenskene høyere. 7 av 10 svensker tror at klimavennlige investeringer kommer til å være mer lønnsomme enn ikke-klimavennlige investeringer på lang sikt, mens 5 av 10 nordmenn tror det samme. 

- En forklaring på landsforskjellene kan være at svenskene har lengre erfaring med fondssparing og etiske fond. En annen forklaring kan være at Norge er en oljenasjon som har hatt lite fokus på miljøinvesteringer, mens det i Sverige satses mye på klimavennlige investeringer, uttaler Elin Myrmel-Johansen.

Les mer om på samfunnsansvarlige investeringer på Storebrands nettsider: www.storebrand.no/sri.

Les om en ny internasjonal rapport fra Mercer om lønnsomheten av samfunnsansvarlige investeringer på E24: http://e24.no/boers-og-finans/article3423283.ece 

Last ned høyoppløselig bilde av Elin Myrmel-Johansen her: http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/elinmmyrmeljohansenengelsk.html

 

Oslo, 29. desember 2009 

Kontaktpersoner:
- Storebrand, Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør Samfunnsansvar, tel:  934 80 538
- Storebrand, Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef, tel 920 45 330

 

Abonner