Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat

 • Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.
 • Konsernresultatet økte med 437 millioner kroner til 594 millioner kroner.
 • Godt livsforsikringssalg i bedriftsmarkedet.
 • Bokført avkastning annualisert 10,0% - verdijustert avkastning annualisert 10,3%.
 • Resultat i skadeforsikring sterkt påvirket av skadeøkning.
 • Markedsandelen økte fra 13% til 26% i Unit Linked.
 • Uendret markedsandel på 38,9% i skadeforsikring.
 • Storebrandkonsernet spisser sin virksomhet i det utvidede sparemarkedet.


  Fullstendig rapport finnes på vedlagte link:
 • Abonner

  Dokumenter og linker