Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ledende ansatte har følgende personer den 20. mai 2011 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 49,69 kroner pr. aksje.Navn: Kjøpt antall aksjer: Aksjebeholdning etter kjøpet:Odd Arild Grefstad 7006 42446
Morten Unneberg 3341 40394
Geir Holmgren 3137 3137
Egil Thompson 2471 24839
Tom Granquist 1300 7794
Truls Nergaard 416 13335


Lysaker, 20. mai 2011Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner