Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Konsernsjef Idar Kreutzer den 20. mai 2011 kjøpt 17 194 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 49,69 kroner pr. aksje. Etter kjøpet eier Idar Kreutzer 118 294 aksjer i Storebrand ASA


Lysaker, 20. mai 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner