Meldepliktig handel


Frederic Ottesen, primærinnsider i Storebrand, har den 13 mai solgt 3134 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 51,30. Ottesen eier 31650 aksjer i Storebrand etter transaksjonen.

Kari Elin Brakstad, nærstående til Frederic Ottesen, har den 13 mai solgt 1000 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 51,30. Brakstad eier etter dette ikke aksjer i Storebrand.

Lysaker 13 mai 2011


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Abonner