Meldepliktig handel

Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, har den 24 mars 2011 kjøpt 4.000 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 48,5. Idar Kreutzer eier etter kjøpet 101.100 aksjer i Storebrand ASA.

 

Lysaker, 24 mars 2011

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner