MELDEPLIKTIG HANDEL

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 22.mars 2011 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i  
Storebrand ASA til en kurs på 46,06 kroner pr. aksje.

 

Beholdning
Navn Kjøp etter kjøp
Kreutzer, Idar 868 97.100
Grefstad, Odd Arild 868 35.440
Aasnæs, Hans 868 60.077
Sarah McPhee 868 40.400
Rogstad, Gunnar 868 106.441
Petersen, Pål 163 10.729
Thompson, Egil 868 20.500
Myrmel-Johansen, Elin 163 9.829
Eriksen, Trond Finn 163 3.185
Khan, Faisal 868 2.543
Ottesen, Frederic 868 34.784
Unneberg, Morten 163 37.053
Granquist, Tom 868 6.494
Baltzersen, Anne Kristine 868 4.439
Dyre Haug, Knut 163 11.963
Hodnesdal, Nils Robert 434 3.511
Saugestad, Jan Erik 868 6.970
Hansén Staffan 434 2.467
Frogner, Bo 868 1.745
Roscigno, Pino 868 1.745

 

 

 

  Lysaker, 22. mars 2011

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner