Meldepliktig handel ledende ansatte

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ledende ansatte har følgende personer den 21. mars 2011benyttet seg av tilbudet om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 46,79 kroner pr. aksje.

 

Aksjebeholdning
Navn: Kjøpt antall aksjer etter kjøpet
Hans Aasnæs 10.459 59.209
Odd Arild Grefstad 4.554 34.572
Egil Thompson 1.868 21.500
Roar Thoresen 4.694 37.582
Elin Myrmel-Johansen 1.175 9.666
Lars Aa.Løddesøl 4.599 36.748
Morten Unneberg 4.242 36.890
Frederic Ottesen 3.538 33.916
Truls Nergaard 1.952 12.919
Gunnar Rogstad 4.151 105.573
Pål Petersen 1.112 10.566

 

 

Lysaker, 21. mars 2011

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner