Meldepliktig handel Storebrand ASA


I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Storebrand ASA  i dag solgt 35.299 aksjer til ledende ansatte til en kurs 49,69 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er 3 504 654 etter tildelingen på aksjer


Lysaker, 20. mai 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner